Legalność WIBOR – aspekty prawne

Legalność WIBOR – aspekty prawne

author
0 minutes, 54 seconds Read

Teoretycznie, pytanie o zgodność wskaźnika WIBOR z polskim prawem jest jednym z tych, na które można odpowiedzieć jedynie twierdząco. Co więcej, jest on zgodny nie tylko z polskimi przepisami, ale również z doktryną unijną. Na czym skupiają zatem swoją uwagę kancelarie, które coraz odważniej mówią o jego unieważnieniu?

WIBOR – co się nie zgadza?

Jak już wspomniano, obecność wskaźnika WIBOR w umowach kredytowych nie budzi zastrzeżeń. Nie oznacza to jednak, że wszystko jest tak, jak być powinno. Wątpliwości pojawiają się w tym samym momencie, gdy zaczynamy analizować sam sposób jego wyliczania. Powinien on opierać się na transakcjach międzybankowych, które zostały rzeczywiście przeprowadzone. Problem polega jednak na tym, że wspomnianych transakcji nie ma wcale dużo, w wielu umowach wskaźnik bazuje więc na hipotetycznych założeniach. Pytanie o to, czy WIBOR jest zgodny z prawem nabiera też nowego znaczenia, gdy analizuje się przyszłość tego wskaźnika. Już niedługo będzie on przecież zastąpiony całkiem nowym, znanym jako WIRON.

Similar Posts