Relacja z konferencji z 20 maja 2015 r.

24 Maj 11:45
5000

W środę 20 maja br. Powiat Świdnicki zorganizował konferencję pn. „Eventy lotnicze szansą rozwoju i promocji regionu” będącą częścią projektu pn. „Rozwój potencjału gospodarczego Powiatu Świdnickiego poprzez utworzenie inkubatora lotniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z dotacji celowej budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Wydarzenie odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku przy Al. Lotników Polskich 24. Zgromadziło szereg gości ze wszystkich sektorów z całej Lubelszczyzny.


Konferencję otworzył Dariusz Kołodziejczyk - Starosta Powiatu Świdnickiego i wskazał na szanse związane z utworzeniem inkubatora lotniczego, który może przyczynić się do aktywizacji środowisk lotniczych w regionie. W tym obszarze jest jeszcze wiele do zrobienia. Padło to stwierdzenie niejednokrotnie z mównicy i audytorium konferencji.

W ramach wydarzenia wystąpili także: Dariusz Donica- Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który wskazał kluczowe wydarzenia w regionie i omówił szanse wynikające z organizacji eventów lotniczych na Lubelszczyźnie.

Z ramienia przedstawicieli nauki swoją prelekcję przeprowadził Dr Lech Jańczuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który mówił o barierach wejścia na rynek dla przedsiębiorców w województwie lubelskim.

Prelekcję poprowadził także Przemysław Rudnik z ramienia Agencji Kreatywnej Industi - twórcy platformy www.sil.org.pl, który ma służyć członkom inkubatora w rozwijaniu i promocji ich działalności. Platforma będzie stanowić również skarbnicę wiedzy o lotnictwie na terenie Lubelszczyzny oraz przestrzeń do promocji eventów lotniczych. W ramach konferencji odbyła się premierowa prezentacja portalu.

Wieńczącym konferencję wystąpieniem była prezentacja strategii na wydarzenia cykliczne, pokazy lotnicze w Świdniku i inne wydarzenia towarzyszące na lata 2015-2020, którą przedstawił Robert Olak – właściciel Agencji Public Relations ROmedia.

Ostatni prelegent przedstawił główne imprezy lotnicze w Polsce, analizę otoczenia krajowego i regionalnego w kontekście organizacji samych pokazów lotniczych, ale także wydarzeń towarzyszących, jak: Międzynarodowe Targi Lotnicze w dziedzinie lekkiego lotnictwa cywilnego i specjalistycznego, konferencje i festyny. Wskazał, że jest ogromna szansa, by w przeciągu 5 najbliższych lat na Lubelszczyźnie zostało zorganizowane ogromne wydarzenie lotnicze o charakterze ponadregionalnym, które będzie realizowane w sposób cykliczny. Nie będzie to oczywiście możliwe bez współpracy zarówno władz samorządowych, ośrodków regionalnych związanych z tradycjami lotniczymi (m.in. Chełm, Dęblin, Lublin), aeroklubami oraz sektorem biznesu bezpośrednio i pośrednio związanym z branżą lotniczą.

Misja/wizja związana z powyższą strategią brzmi: „Misją strategii jest wykreowanie Powiatu Świdnickiego jako ważnego terenu aktywności w obszarze lotnictwa w wymiarach: rozwoju przemysłu, współpracy międzysektorowej, organizacji imprez targowo-wystawienniczych oraz pokazów i zawodów lotniczych stale obecnych w kalendarzu najważniejszych imprez krajowych w terminie do 2020 roku”.

W kontekście dyskusji z uczestnikami konferencji, padło wiele deklaracji współpracy w zakresie organizacji takiego wydarzenia. Chęć wsparcia i współpracy zadeklarował Zarząd Powiatu Świdnickiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Aeroklub Świdnicki, Aeroklub Lubelski oraz przedstawiciele lubelskich firm. To cieszy i pokazuje perspektywy na pielęgnowanie tradycji lotniczych w naszym regionie.


Program konferencji:

9:30 - 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 - 10:15 Przywitanie Gości

10:15 - 10:30 Utworzenie inkubatora lotniczego szansą na aktywizację środowisk lotniczych w regionie

Prelegent: Dariusz Kołodziejczyk - Starosta Powiatu Świdnickiego

10:30 – 11:00 Prezentacja platformy internetowej utworzonej na potrzeby Inkubatora lotniczego - Pobierz prezentację

Prelegent: Kamil Ozirski - Industi Sp. z o.o.

11:00 – 11:30 Bariery wejścia na rynek dla przedsiębiorców w województwie lubelskim

Prelegent: Dr Lech Jańczuk – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 12:45 Korzyści dla regionu wynikające z organizowania wydarzeń lotniczych

Prelegent: Dariusz Donica - Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

12:45 – 13:30 Strategia na wydarzenia cykliczne, pokazy lotnicze w Świdniku i inne wydarzenia towarzyszące na lata 2015-2020

Prelegent: Robert Olak – Agencja Public Relations ROmedia

13:30 – 14:00 Podziękowania i zakończenie

14:00 Lunch

Materiały

Paweł Rudnik- INDUSTI - prezentacja platformy

Lech Jańczuk Prezentacja wyników badań

Dariusz Donica - Korzysci z imprez

Robert Olak - prezentacja Strategii na wydarzeniaRobert Olak


Zródło:

Ostatnio na forum

baner 270
baner 470
baner 270
baner 370