„Sky system” – projekt uczniowski realizowany w PCEZ w Świdniku

13 Lipiec 10:25
4504

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku to zespół szkół zawodowych kształcących głównie w zawodach branży mechanicznej i lotniczej. Szkoła uzyskała w 2012 roku certyfikat PART 147 uprawniający do szkolenia i egzaminowania technicznego personelu obsługi statków powietrznych w kategoriach B 1.3 (technik mechanik lotniczy) oraz B 2 (technik awionik). Uczniowie kształcący się w tych zawodach mogą ubiegać się o licencje europejskie po ukończeniu szkoły i odbyciu praktyki zawodowej. Jest to wyjątkowa korzyść dla osób, które planują swoją przyszłość zawodową związać z lotnictwem. Możliwość uzyskania licencji była czynnikiem wyboru PCEZ do dalszego kształcenia przez uczniów: Patryka Drewniaka, mieszkającego w Łęcznej, Mikołaja Sawki mieszkającego we Wrocławiu oraz dwóch uczniów pochodzących z Chełma – Wiktora Kruka i Pawła Orłowskiego. Ci młodzi technicy, w ramach zajęć dodatkowych, postanowili zrealizować własny pomysł polegający na utworzeniu systemu zdalnego sterowania statkiem powietrznym. Jest to przedsięwzięcie nowatorskie i potrzebne w lotnictwie, aby zachować bezpieczeństwo podczas diagnostyki lub szkoleń w realnych warunkach obsługi hangarowej statku powietrznego. Pomysł rodził się podczas realizacji zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w PCEZ, w którym znajdują się dwa śmigłowce Mi-2 przeznaczone do celów dydaktycznych. W ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie wykonują czynności obsługowe, naprawy i diagnostykę, oswajając się z budową śmigłowca. Dużą rolę w pobudzaniu zainteresowań uczniów mają nauczyciele, zwłaszcza p. Tadeusz Żebrowski, który inspirował uczniów do pracy oraz p. Witold Reszka – kierownik CKP. Pomocni są również nauczyciele praktycznej nauki zawodu: p. Zbigniew Prokop i Zbigniew Rzążewski. Wszyscy nauczyciele społecznie odbywali zajęcia dodatkowe z zainteresowaną młodzieżą. Aby pomysł uczniów mógł być zrealizowany, potrzebni byli ludzie z pasją oraz wsparcie finansowe i rzeczowe. Pierwsze skromne środki finansowe na zakup niezbędnych części do budowania komputerowego systemu sterowania statkiem powietrznym uczniowie otrzymali od dyrektora szkoły – p. Anny Goral. Jednak kontynuacja pracy wymagała większego wsparcia, o które dyrektor wystąpiła do zarządu Powiatu Świdnickiego. Dzięki poparciu wicestarosty p. Waldemara Białowąsa dofinansowanie zostało przyznane. Uczniowie poprosili szkołę o pomoc w uzyskaniu patentu. Po wstępnych informacjach z urzędu patentowego, wiadomo, że pomysł uczniów PCEZ może otrzymać patent jako wynalazek. Projekt jest realizowany od listopada 2014 roku, obecnie przeprowadzane są liczne próby, wprowadzane poprawki i działania wymagające zarówno czasu jak i determinacji, której nie brakuje zarówno uczniom, jak i wszystkim wspierającym tą inicjatywę. Wśród nich należy również wymienić przedsiębiorstwa lokalne, przede wszystkim PPHU Navcom Systems, które bezpłatnie wykonuje wszelkie naprawy podzespołów, LPU Heliseco, które przekazało szkole dwa śmigłowce i wiele części.
Realizacja projektu uczniowskiego, nazwanego przez nich „Sky system”, możliwa była dzięki wielu czynnikom, bez których nawet najlepszy pomysł nie odniósłby sukcesu. Są to: pomysłowość, konsekwencja i dążenie do celu uczniów z lotniczą pasją; wiedza, wsparcie merytoryczne i opiekuńcze nauczycieli uczących przedmiotów mechanicznych i lotniczych, zarówno w teorii, jak i praktyce; zaangażowanie współpracujących ze sobą środowisk - szkoły, władz powiatowych i przedsiębiorców.

Opr.: Anna Goral

Zobacz film o "Sky system": www.sil.org.pl/pl/films/view?id=6

Zródło: PCEZ

Ostatnio na forum

baner 270
baner 470
baner 270
baner 370