Legalność WIBOR – aspekty prawne

Teoretycznie, pytanie o zgodność wskaźnika WIBOR z polskim prawem jest jednym z tych, na które można odpowiedzieć jedynie twierdząco. Co więcej, jest on zgodny nie tylko z polskimi przepisami, ale również z doktryną unijną. Na czym skupiają zatem swoją uwagę kancelarie, które coraz odważniej mówią o jego unieważnieniu?